หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Ayutthaya,The world heritage of Thailand.


Ayutthaya


Ayutthaya. A province in the central region, which is economically important. The GDP of the province with the third highest in the country and has a long history. Had a reputation as a major crop.

There is a Muang Ayutthaya province. Ayutthaya is centrally managed with the various residents of the most common is known as the "Old City" or "Old Town"

In the Chom Phon P. Pibulsongkram. Prime Minister. Has a policy of restoration in the city of Ayutthaya. To celebrate the twenty-fifth century. Prime Minister in 2498, coinciding with his visit to Burma. And donated £ 200,000 to restore the body and Phramongkolbopitr. The restoration began in earnest in Ayutthaya.

Department of Fine Arts, which was important to the agency. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is a United Nations Educational Scientific and Cultural Organization A resolution to declare the registration of Ayutthaya Historical Park is a "world Heritage" on December 13, 1991, covering an area in the historic city of Ayutthaya.อยุธยา เมืองมรดกโลก


                  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน เคยมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ

                  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่ไม่มีอำเภอเมือง มีอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ชาวบ้านโดยทั่วไปนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "กรุงเก่า" หรือ "เมืองกรุงเก่า"

                   ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายบูรณะโบราณสถานภายในเมืองอยุธยา เพื่อเป็นการฉลองยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ ประจวบกับในปี พ.ศ. 2498 นายกรัฐมนตรีประเทศพม่าเดินทางมาเยือนประเทศไทย และได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อปฏิสังขรณ์วัดและองค์พระมงคลบพิตร เป็นการเริ่มต้นบูรณะโบราณสถานในอยุธยาอย่างจริงจัง

                    ซึ่งต่อมากรมศิลปากรเป็นหน่วยงานสำคัญในการดำเนินการ จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก มีมติให้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็น "  มรดกโลก "   เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 มีพื้นที่ครอบคลุมในบริเวณโบราณสถานเมืองอยุธยาขอบพระคุณข้อมูลดีๆจาก wigipedia,youtube

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น