หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

10 อันดับภูเขาสูงแห่งเมืองไทย


Top 10 highest mountains in Thailand.


 อันดับที่่ 1 ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร
Doi Inthanon, Chiang Mai, Thailand.
2,565 meters above sea level.
อันดับที่ 2 ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเล 2,285 เมตร
Doi Pa hom pok, Chiang Mai, Thailand.
2,285 meters above sea level.

อันดับที่ 3 ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเล 2,175 เมตร
Doi Luang Chiang dao, Chiang Mai, Thailand.
2,175 meters above sea level.
อันดับที่ 4 เขาเขียว หรือ เขาเจอกะลา จ.ตาก สูงจากระดับน้ำทะเล 2,152 เมตร
Kao keaw or Kao jor ka la, Tak , Thailand.
2,152 meters above sea level.
อันดับที่ 5 ภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์ สูงจากระดับน้ำทะเล 2,102  เมตร
Phu soi dao, udtharadit, Thailand.
2,102 meters above sea level.
อันดับที่ 6 ยอดภูเข้ จ.น่าน สูงจากระดับน้ำทะเล 2,079 เมตร
Yod pu kea, Nan, Thailand.
2,079 meters above sea level.
อันดับที่ 7 ยอดภูโล จ.น่าน สูงจากระดับน้ำทะเล 2,077 เมตร
Yod pu lo, Nan, Thailand.
2,077 meters above sea lavel.
อันดับที่ 8 ดอยลังกาหลวง จ.เชียงราย สูงจากระดับน้ำทะเล 2,031 เมตร
Doi lang ga luang, Chiang Rai, Thailand.
2,031 meters above sea level.
อันดับที่ 9 ดอยขุนแม่ยะ (อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง) จ.เชียงใหม่ 2,020 เมตร
Doi khun mae yah, Chiang Mai, Thailand.
2,020 meters above sea level.
อันดับที่ 10 ดอยโป่งสะแยน หรือ ดอยโพธิ์ จ.แม่ฮ่องสอน สูงจากระดับน้ำทะเล 2,004 เมตร
Doi pong sa yan, Mae Hong Son, Thailand.
2,004 meters above sea level.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น