หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

วัดพระธาตุผาแก้ว เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์วัดพระธาตุผาแก้ว เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ตั้งอยู่ ณ เนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เดิมชื่อพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2457 โดยคุณภาวิณี และคุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน 25 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้น 91 ไร่

สถานที่อันเป็นธรรมภูมิอันงดงาม ที่เรียกว่า ผาซ่อนแก้ว นี้ มีธรรมชาติอันเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ซ้อนกันเป็นภูเขาเรียงรายโอบล้อมบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขาซึ่งมีชาวบ้านหลายคนได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้าและหายลับเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์จึงเรียกตามกันว่า "ผาซ่อนแก้ว"

ฤดูที่เหมาะสมสำหรับการชมผาซ่อนแก้วคือ ฤดูฝน โดยเฉพาะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นถดูที่มีทะเลหมอกสวยงามมาก และหมอกจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ตลอดทั้งวัน ส่วนฤดูหนาวจะมีอากาศเย็นสบาย ปลอดโปร่งแต่หมอกจะน้อยกว่าฤดูฝน

เจดีย์วัดพระธาตุผาแก้ว สร้างเลียนแบบดอกบัวที่ซ้อนกัน 7 ชั้น สีสันที่สดใสของเจดีย์ เกิดจากการนำกระเบื้องสี ชามเบญจรงค์ มุก ลูกปัด แก้วแหวน เงินทอง สิ่งมีค่าต่างๆ ตลอดจนเซรามิกหลากหลายสีสัน มาประดับตกแต่งเกิดเป็นลวดลายที่สวยงามขอขอบพระคุณขอมูลดีๆ จาก สำนักงานเกษตร อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ขอขอบพระคุณภาพสวยๆจาก สำนักงานเกษตร อ.เขาค้อ, khaoko.com , PIXPRO's.net

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น