หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Bua tong Limestone waterfallน้ำตกบัวตอง และ น้ำพุ 7 สี

วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี น้ำตกบัวตอง และ น้ำพุเจ็ดสี อยู่ในเขตของวนอุทยานน้ำตกบัวตองและ น้ำพุเจ็ดสี เป็นแหล่งต้นน้ำอีกแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ ลักษณะ ของน้ำตกบัวตอง มีลักษณะเป็นหน้าผาลาด ถูกปกคลุมด้วยหินปูน จึงทำให้น้ำตกมีความแปลก แปลกตรงที่ว่านี้คือ ตัวน้ำตกจะมีพื้นหลังเป็นสีขาว ซึ่งเป็นสีของหินปูนที่เกาะอยู่ เนื่องจากความที่หินปูนไม่ลื่นจึงทำให้สามารถเดินขึ้นตัวน้ำตกได้อย่าง ปลอดภัย นับเป็นความแปลกที่หาได้ยากอีกแห่งหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นอกจากน้ำตกแล้วยังมี น้ำพุเจ็ดสี คือ บ่อน้ำที่มีน้ำใหลออกมาจากพื้นดิน หรือก็คือต้นน้ำนั่นเอง ที่ถูก เรียกว่าน้ำพุเจ็ดสีก็คงเพราะว่า เวลาถูกแสงแดดส่อง จะทำให้เกิดประกายเป็นสีรุ้ง จึงได้ชื่อว่า “น้ำพุเจ็ดสี”

ข้อมูลของวนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี

วนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า แม่แตง บริเวณน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี มีสภาพป่าสมบูรณ์และร่มรื่น มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณ ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ราบและหุบเขาคล้ายกับกะทะใกล้กับน้ำตก มีจุดชมวิวที่สวยงามและมีส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ราบสามารถจัดตั้งเป็นแคมป์ไฟ หรือ ลานจอดรถ สำหรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี


Bua Tong waterfall

Bua Tong Waterfall Park - Fountain of seven colors. Watersheds of Chiang Mai is one of the Bua Tong waterfall. The characteristics of a cliff slope. Was covered with limestone. It has a waterfall is with a white background. The color of the limestone. Because of the limestone is smooth so that it can move up the waterfall safely, there are fountains seven color tank with water in it. from the ground. Or that is upstream. Called because it springs seven colors. When the sun shines. Sparks can cause a rainbow. Has called. "The Seven Fountains".

Bua Tong Waterfall Park Information - seven color fountain.

Bua Tong Waterfall Park and seven color fountain. In Mae Taeng district. Chiang Mai Province. In the National Forest wilderness areas Tang Bua Tong Waterfall and seven color fountain. The forest and the trees. A tree grows in dense evergreen forest and deciduous forest. General appearance is similar to the plateau and valley pan near the waterfall. There is a beautiful view and have a flat area to set up a campfire or a parking lot for visitors as well.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น