หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Krabi the emerald of andamanกระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก 


                กระบี่เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ทางใต้ของประเทศไทย ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๘๒๐ กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นภูเขาหินปูน มีที่ราบแคบๆตามเชิงเขา และแถบชายฝั่งทะเล

                ด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นภูเขาหินปูน ก่อให้เกิดถ้ำมากมาย โดยเฉพาะในเขตอำเภออ่าวลึก เช่น ถ้ำผีหัวโต ถ้ำลอด  ถ้ำเพชร ถ้ำสระยวนทอง ถ้ำเขาพระ ถ้ำเขาราง บางแห่งเป็นถ้ำที่อยู่ใกล้ทะเลที่แวดล้อมไปด้วยป่าชายเลน

                กระบี่มีแนวชายฝั่งทะเลยาวถึง ๑๖๐ กิโลเมตร ตั้งแต่อำเภออ่าวลึก ผ่านอำเภอเมือง ยาวตลอดไปจรดถึงอำเภอคลองท่อม ซึ่งติดกับจังหวัดตรัง สภาพธรรมชาติมีทั้งหาดโคลนอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำและหาดทรายที่ขาวสะอาด น้ำทะเลใสเหมาะแก่การพักผ่อน บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านแหลมโพธิ์ มีหลักฐานทางธรณีวิทยาสำคัญ คือ สุสานหอย ที่ทั่วโลกมีเพียงสามแห่ง ซึ่งกระบี่มีสุสานหอยเป็นหนึ่งในสามของโลก จากการศึกษาของนักวิชาการกรมทรัพยากรธรณีวิทยาพบว่ามีอายุในช่วง ๓๐ – ๔๐ ล้านปี

              สิ่งที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาเยือนกระบี่ คือ  ความงามของเกาะต่างๆ ที่มีถึง ๑๓๐ เกาะ ส่วนใหญ่เป็นเกาะที่ไม่ค่อยมีคนอาศัย มีเพียง ๑๓ เกาะ ที่มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน เช่น เกาะพีพี  เกาะลันตา เกาะศรีบอยา เกาะไม้ไผ่ เกาะปอดะ และเกาะห้อง

                กระบี่นอกจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ในระดับประเทศและระดับนานาชาติแล้ว ยังมีสัดส่วนการผลิตภาคเกษตรที่สูงสุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา กระบี่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุดในประเทศ และมีพื้นที่ปลูกเป็นอันดับ ๔ ของโลก

               กระบี่มีประเพณี วัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้าน เช่น ลิเกป่า หนังตะลุง มโนราห์ รองเง็ง และเพลงตันหยง ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ของชาวภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีประเพณีลอยเรือชาวเล งานประเพณีสารทเดือนสิบ เทศกาลเบิกฟ้าอันดามัน เทศกาลลานตาลันตา เทศกาลถือศีลกินเจ และงานเมาลิดกลางKrabi


Krabi is the Andaman coastal provinces. South of Thailand The distance is about 820 kilometers away from Bangkok, the most distinguishing feature. A limestone mountain. There are narrow plains along the foothills. And coastal.

The geological features of the limestone mountain. Cause many caves. Especially in districts such as deep caves Tham Lod Cave, Diamond Caverns Devils head swimming, he seduced the abdominal cavity, some of the caves, he drafted a cave near the sea, surrounded by mangroves.

Krabi has a coastline of 160 km from Ao luek District. Through the district. Entire length of the stretch to Klong Thom district. Natural conditions with fertile mud beach with white sand and clean water. Clear waters, perfect for relaxation. Coastal areas of Ban Laem Pho. There is geological evidence that the tomb has only three shells. Fossil Shell Beach, which is one-third of the world. The study of an academic Department of Geology at the age of 30 to 40 million years.

What is attractive to people from all over the world to visit Krabi is a beautiful island with up to 130 islands, most of the islands are less people living there are only 13 islands with settlement houses such as Phi Phi Koh Lanta Island. Koh Si Bo Ya Bamboo Island and Koh Poda.

Krabi, a province on the tourism potential. National and then international. Also has the highest proportion of agricultural production in the South Andaman Sea. The major crops are oil palm and rubber, Krabi province, most oil palm growing areas in the country. And there are four areas of the world.ขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆ จาก www.krabi.go.th , Youtube             

         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น