หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Phuket Thailand Andaman Pearls.
Phuket

Andaman pearls, The paradise southern, Golden beaches.

Phuket. A province in southern Thailand. The largest island in Thailand. Entirely different look from other provinces. It is the only province in the area of ​​the province is an island in the Indian Ocean.

The province is near the north eastern province of Phang Nga and Krabi is. The island is surrounded by the Indian Ocean. Territory and the island of Phuket in the south and east. Trip to Phuket to the boat. Drive which has only one path through Phang Nga province. By Sarasin Bridge and the bridge is parallel bridge and bridge Thepkrasattri Thao Thao Sri. To enter the city. The Phuket International Airport and air support.

"Phuket" is known as the Pearl of the Andaman. City famous throughout the world. In the beauty of the scenery and sandy beaches and clear blue waters. With a full range of tourist facilities. The largest island of Thailand. As a province in the south. Located on the west coast of Thailand in the Andaman Sea waters. The Indian Ocean. An area of ​​about 543 square kilometers. Measure the length of the island from north to south is 48.7 km and the widest from east to west is approximately 21.3 km Phuket is divided into 3 districts are Muang, Thalang and Kathu.

ภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีลักษณะต่างจากจังหวัดอื่นอย่างสิ้นเชิง เพราะเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่พื้นที่ของจังหวัดทั้งหมดเป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดีย

จังหวัดที่ใกล้เคียงทางทิศเหนือ คือ จังหวัดพังงา ทางทิศตะวันออก คือ จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ทั้งเกาะล้อมรอบด้วยมหาสมุทรอินเดีย และยังมีเกาะที่อยู่ในอาณาเขตของจังหวัดภูเก็ตทางทิศใต้และตะวันออก การเดินทางเข้าสู่ภูเก็ตนอกจากทางเรือแล้ว สามารถเดินทางโดยรถยนต์ซึ่งมีเพียงเส้นทางเดียวผ่านทางจังหวัดพังงา โดยข้ามสะพานสารสินและสะพานคู่ขนาน คือ สะพานท้าวเทพกระษัตรีและสะพานท้าวศรีสุนทร เพื่อเข้าสู่ตัวจังหวัด และทางอากาศโดยมีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตรองรับ 

"ภูเก็ต" ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในด้านความสวยงามของทิวทัศน์ และหาดทราย น้ำทะเลสีฟ้าใส พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวครบครัน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทยในน่านน้ำทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีพื้นที่ประมาณ 543 ตารางกิโลเมตร ความยาวสุดของเกาะภูเก็ตวัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ 48.7 กิโลเมตร และส่วนกว้างที่สุดวัดจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ 21.3 กิโลเมตร ภูเก็ตแบ่งออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอถลาง และอำเภอกะทู้ ขอบพระคุณภาพสวยๆ จาก Kapook.com,Youtube
ขอบพระคุณข้อมูลดีๆ จาก wikipedia , kapook.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น